Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Hán Minh Thủy

Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Hán Minh Thủy

Bác sĩ khoa Sinh hóa, Bệnh viện E
Giới thiệu
Quá trình đào tạo
Quá trình công tác
Lĩnh vực chuyên môn
Bài viết

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Hán Minh Thủy hiện công tác tại khoa Sinh hóa, Bệnh viện E, đồng thời là Thành viên Hội Hóa sinh Y học

Quá trình đào tạo

  • 2012 - 2018: Bác sỹ đa khoa Học viện Quân Y
  • 2018 - 2021: Bác sĩ nội trú ngành hóa sinh Đại học Y Hà Nội

Quá trình công tác

  • 2021 - nay: Bác sĩ khoa Sinh hóa, Bệnh viện E

Lĩnh vực chuyên môn

  • Kiểm soát đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại khoa Sinh hóa
  • Tư vấn các xét nghiệm về sinh hóa, miễn dịch
Trợ lý AI BookingCare